Thank you all for this moment of deep silence, to be Held in Love by all the participants, thank you for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt voor dit moment van diepe stilte, In liefde gehouden door alle deelnemers. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

Held in Love 

As we sit here on mother earth’s surface,
we feel the flower of life beneath our feet.
The strength and the love,
the possibilities and the growth,
the structure and the hope,
all united in our ability and our potential
to reconcile, to love,
to hold the peace from HOME.

Remember, dear ones, open the gates of your conscious being,
look with the eyes of the heart.
What do you see here?
What do you want from this place in this place on earth
where you are right now.
What is your longing?

The Hathors, the beings from the Homestar of Sirius,
are right there with you, at this very moment.
We hold you, the circle, all circles,
all humans, all beings, the Earth.
We hold you in peace, in balance,
in reconciliation.
We hold you as you develop and evolve
in your heart of growth.
Feel the Flower of Life beneath your feet.
Feel the strength of Reiki running through your veins.
Be in the balance of our hands
and live, love, in the Joy of the Earth.
Be, dear ones on earth,
in the love of All.
You are held in Love.
You are all on your way back HOME.

© www.whisperingsfromreiki.com

In liefde gehouden 

Terwijl we hier op het oppervlak van moeder aarde zitten,
voelen we de flower of life onder onze voeten.
De kracht en de liefde,
de mogelijkheden en de groei,
de structuur en de hoop,
allemaal verenigd in ons vermogen en ons potentieel
om te verzoenen, om lief te hebben,
om de vrede van THUIS te bewaren. 

Onthoud, dear ones, open de poorten van je bewuste wezen,
kijk met de ogen van het hart.
Wat zie je hier?
Wat wil je van deze plek op deze plek op aarde,
waar je nu bent?
Wat is je verlangen? 

De Hathors, de wezens van de Homestar van Sirius,
zijn bij je, op dit moment.
We houden je vast, de cirkel, alle cirkels,
alle mensen, alle wezens, de aarde.
We houden je in vrede, in balans,
in verzoening.
We houden je vast terwijl je je ontwikkelt en evolueert
in je hart van groei.
Voel de Flower of Life onder je voeten.
Voel de kracht van Reiki door je aderen stromen.
Wees in balans met onze handen
en leef, heb lief,
in de Vreugde van de Aarde.
Wees, dierbaren op aarde,
in de liefde van Allen. 

Je wordt in liefde gehouden.
Jullie zijn allemaal op weg terug naar THUIS. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This