The third whispering that came through during the Open Heart and Reiki circle of the 21 days Reiki-Meditation of Reiki Home.

Homecoming

Dare to live your dream,
dare to overcome the obstacles
as they are an illusion in your vision.
Dare to see the truth
of who you are,
who you really are
in the density of the earth.
Who are you?
Who do you want to become?

Listen to the voice
that whispers your true name.
Listen to the tone of your heart,
the ohm of the earth,
the vibration of it all.
We are all a jigsaw piece
in an incredible orchestra
each with his or her frequency of love,
vibrating in its unique way
and indispensable for the song
we all have to sing together.

A song of awakening,
a song of growth,
a song of evolution,
a song of consciousness,
a song of love.
And each of us sings
a unique tone of home,
our home in our body,
our home in our soul,
our home with you all,
our home in the Universe.
Let’s sing
our homecoming song of Love.

May we come home
in the silence of our sound,
in the silence of each other,
in the silence of our home.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Thuiskomst

Durf je droom te leven,
durf de obstakels te overwinnen
omdat ze een illusie zijn in je visioen.
Durf de waarheid te zien
van wie je bent,
wie je echt bent
in de dichtheid van de aarde.
Wie ben jij?
Wie wil je worden? 

Luister naar de stem
die je echte naam fluistert.
Luister naar de toon van je hart,
de ohm klank van de aarde,
de vibratie van dit alles.
We zijn allemaal een puzzelstukje
in een ongelooflijk orkest
elk met zijn of haar frequentie van liefde,
trillend op zijn unieke manier
en onmisbaar voor het lied
dat we allemaal samen zingen.

Een lied van ontwaken,
een lied van groei,
een lied van evolutie,
een lied van bewustzijn,
een lied van liefde.
En ieder van ons zingt
een unieke toon van thuis,
thuis in ons lichaam,
thuis in onze ziel,
thuis met jullie allemaal,
thuis in het Universum.
Laten we ons thuiskomst lied
van liefde zingen.

Mogen we thuis komen
in de stilte van ons geluid,
in de stilte van elkaar,
in de stilte van ons huis. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This