In the bliss of creation

This circle opens the heart of many and one,

close your eyes and you lighten darkness,

you overshadow life with the love from home,

the love in your soul,

the love of all that is.

We are one in creation,

we are one in the truth from the heart,

we are one in the overall eye of the universe.

We are as you are as I am.

The future is bright,

though through your eyes

troubled through life on earth.

The future is now behind

your closed eyes in this circle of love.

The future is now as you create it

right now in the love of all.

You are all the light there is and nothing else.

Love, just love

in the bliss of creation,

in the bliss of source.

© www.whisperingsfromreiki.com

In de gelukzaligheid van de schepping 

Deze cirkel opent het hart van velen en één,

sluit je ogen en jij belicht duisternis,

je overschaduwt het leven met de liefde van thuis,

de liefde in je ziel,

de liefde van alles wat is.

Wij zijn één in de schepping,

wij zijn één in de waarheid vanuit het hart,

we zijn één in het algemene oog van het universum.

Wij zijn zoals jij bent, zoals ik ben.

De toekomst is helder,

ook al is het door jouw ogen,

onrustig door het leven op aarde.

De toekomst is nu achter

je gesloten ogen in deze cirkel van liefde.

De toekomst is nu zoals jij die creëert

nu in de liefde van iedereen.

Jij bent al het licht dat er is en niets anders.

Liefde, gewoon liefde

in de gelukzaligheid van de schepping,

in de gelukzaligheid van de bron. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This