The 2nd Open Heart & Reiki Circle in the 21-days Reiki Meditation of Reiki Home gave the following Whispering: In the Oneness.
De 2de Open Heart & Reiki Circle tijdens de 21dagen Reiki Meditatie van Reiki Home gaf volgende Whispering: In de eenheid.

In the Oneness

In the rebound of trust there is no other option
then closing your eyes and experiencing.

Meditate,
close your eyes,
enter the silence and the sounds within,
the noises and the symphonies of your own orchestra,
your own frequency,
your own tone of Love and Resurrection,
your path of no return, your ongoing
evolution out of time and space.

Dear one of Love, from our loving planet
of blue light and golden crystals,
in the rebound of Love
we take you all with us
through our golden light,
with or without tears of grief and pain and sorrow.
We are you in the soul of Oneness,
we are always together in the Oneness of Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

In de eenheid

In het herstel van vertrouwen is er geen andere optie
dan je ogen te sluiten en te ervaren. 

Mediteer,
sluit je ogen,
ga de stilte en de geluiden binnen,
het lawaai en de symfonieën van je eigen orkest,
je eigen frequentie,
je eigen toon van Liefde en Wederopstanding,
jouw pad zonder terugkeer, jouw voortdurende
evolutie buiten tijd en ruimte. 

Liefste van Liefde, van onze liefdevolle planeet
van blauw licht en gouden kristallen,
in het herstel van de liefde
nemen we jullie allemaal mee
doorheen ons gouden licht,
met of zonder tranen van rouw en pijn en verdriet.
Wij zijn jou in de ziel van Eenheid,
we zijn altijd samen in de Eenheid van Liefde. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This