Thank you all for this moment of deep silence, thank you for sending light and Reiki to the different topics. Thank you for the Silence of your heart.
Bedankt voor dit moment van diepe stilte. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics. Bedankt voor de Stilte van je hart.

In the silence of your heart 

In the silence of your heart you are
like in the center on a hurricane.
Everything around you seems to collapse,
and in the core of your heart you are strong
still and brave right in the middle of your essence.
In the warmth of this essence you are a pillar of light
reaching out to the strs in the sky
and the core of the earth.
In this true light of yourself nothing can ever go wrong,
nothing will ever collapse,
nothing gets ever disturbed by the shadow of the world.
Here you are
in the depth of All that is
and will ever be.
Reach out for this silence & this warmth
over and over
to grow in your essence of light.

© www.whisperingsfromreiki.com

In de stilte van je hart 

In de stilte van je hart ben je
zoals in het centrum van een orkaan.
Alles om je heen lijkt in te storten,
en in de kern van je hart ben je sterk
stil en moedig in het midden van je essentie.
In de warmte van deze essence ben jij een zuil van licht
uitreikend naar de sterren in de lucht
naar de kern van de aarde.
In dit ware licht van jezelf kan er nooit iets fout gaan,
niets zal ooit instorten,
niets wordt ooit verstoord door de schaduw van de wereld.
Hier ben je
in de diepte van Al dat is
en ooit zal zijn.
Reik uit naar deze stilte en deze warmte
opnieuw en opnieuw
om te groeien in je essentie van licht. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This