Thank you for your ongoing support in this circle and for our meditation together on May 25.
Dankjewel voor je voortdurende ondersteuning in deze cirkel en voor onze gezamenlijke meditatie op 25 mei. 

Inner knowing

In the freedom of your soul there is no right or wrong,
there is only solid truth,
solid and gentle,
deep and knowing wisdom,
love for yourself,
your neighbour,
there is so much depth in this knowing
that you even feel the core of the universe
if you only give yourself a change
in openness,
in trust,
in knowing that all is well as it is.
Always, always,
although so unbelievable to accept.
Enter your platform in the stars
by just opening yourself
to your own inner knowing,
your own truth, not hidden,
only curled up in the warmth and care of your soul.
Put your hands on your heart
to reveal this inner knowing
to your hands and your heart.
See how a gentle smile appears on your face
once your inner knowing starts to express your truth.

© www.whisperingsfromreiki.com

Innerlijk weten 

In de vrijheid van je ziel is er geen goed of fout,
er is alleen de échte waarheid,
stevig en zacht,
diepe en wetende wijsheid,
liefde voor jezelf,
je buur,
er zit zoveel diepte in dit weten
dat je zelfs de kern van het universum voelt
als je jezelf maar een kans geeft
in openheid,
in vertrouwen,
in de wetenschap dat alles goed is
zoals het is.
Altijd en altijd,
hoewel zo ongelooflijk om te accepteren.
Betreed je platform in de sterren
door je gewoon open te stellen
voor je eigen innerlijke weten,
je eigen waarheid,
niet verborgen,
alleen opgerold in de warmte en zorg van je ziel.
Leg je handen op je hart
om dit innerlijke weten te onthullen
naar je handen en je hart.
Zie hoe een zachte glimlach op je gezicht verschijnt
zodra je innerlijke weten je waarheid begint uit te drukken. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This