Joy, just for today… was the Whispering that came while we were meditating and fulfilling our mission on this planet. Thank you all for sharing this moment of peace, love and Reiki.
Vreugde, alleen voor vandaag…was de Whispering die doorkwam terwijl we mediteerden en onze missie op deze planeet wandelden. Bedankt allemaal om dit moment van vrede, liefde en reiki samen te delen.

Joy, just for today 

Stand up brave ones, the time has come
to stand up and let the Joy enter
and rise up from your Kundalini again.
The nectar of absolute Joy needs to spread again
over the world and all its inhabitants.
Pure Joy that comes forth from the Devine Feminine
and Devine Masculine that needs to run
through every system and every human being.
Joy from within that is present in the NOW.

Do you feel it rise?
Do you feel it curling up from the belly?
Do you feel the overwhelm of that pure happiness?
As Mikao Usui said ‘Just for today…’
Let pure Joy color your day.
Just for today.
Always, just for today.

© www.whisperingsfromreiki.com

 Vreugde, alleen voor vandaag 

Sta op dapperen, de tijd is gekomen
om op te staan en de Vreugde binnen te laten
en weer op te stijgen vanuit je Kundalini.
De nectar van absolute Vreugde moet zich weer verspreiden
over de wereld en al zijn inwoners.
Pure Vreugde die voortkomt uit het Devine Vrouwelijke
en het Goddelijk Mannelijke dat moet stromen
door elk systeem en elk menselijk wezen.
Vreugde van binnenuit die in het NU aanwezig is.
Voel je het opkomen/opkomen?
Voel je het opkrullen vanuit de buik?
Voel je de overweldiging van dat pure geluk?
Zoals Mikao Usui zei ‘Enkel voor vandaag…’
 Laat pure Vreugde je dag kleuren.
Alleen voor vandaag.
Altijd, alleen voor vandaag. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This