May I thank you all for the loving Circle of November 14. We shared our light together, we sat in peace and the Silence whispered. With the strength of this circle following words came through …
Mag ik jullie allemaal bedanken voor de liefhebbende cirkel van 14 november. We deelden samen ons licht, we zaten in vrede en de stilte fluisterde. Met de kracht van deze cirkel kwamen volgende woorden door …

LET’S UNITE OUR HANDS

The white feather in your heart
touches the core of peace
listens to the tone of the ancestors,
the wise men and women
who lived long lives of wisdom
at the beginning of time,
when peace was a state of being.

In the heart of this growing circle
a haven is anchored,
a home to return to - a place to start from,
a state of giving and receiving the heart of Reiki
a place of healing together with hands
that offer service to mankind.

Your glory is ours,
your intentions are ours,
your peace is ours.
This circle as another healing circle
around the world,
a small effort each month
to support the potential of a whole.

Don’t forget,
you are not alone,
we are here to support,
Reiki is
to help you
to manifest together
in the glory of it all.

There is no wrong or right
there is just the potential of it all
in the peace of our hearts
and hands together.

Let’s unite these hands
for the peace of the earth
and the world.

© www.whisperingsfromreiki.com

LATEN WE ONZE HANDEN VERENIGEN

De witte veer in je hart
raakt de kern van vrede
luistert naar de toon van de voorouders,
de wijze mannen en vrouwen
die lange levens van wijsheid hebben geleefd
in het begin der tijden,
wanneer vrede een staat van zijn was.

In het hart van deze groeiende cirkel
is een haven verankerd,
een thuis om naar terug te keren
een plek om te beginnen,
een staat van geven en ontvangen van het hart van Reiki
een plaats van genezing samen met handen
die een dienst bieden aan de mensheid.

Jouw glorie is de onze,
jouw intenties zijn de onze,
jouw vrede is de onze.
Deze cirkel als een andere genezende cirkel
rond de wereld,
een kleine inspanning elke maand
om het potentieel van het geheel te ondersteunen.

Vergeet niet,
je bent niet alleen,
we zijn hier om te ondersteunen,
Reiki is
om je te helpen
om samen te manifesteren
in de glorie van alles.

Er is geen fout of juist
er is gewoon het potentieel van alles
in de vrede van onze harten
en handen samen.

Laten we deze handen verenigen
voor de vrede van de aarde
en de wereld.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This