Lion’s Gate message

Dear one of Love, we are gathered here today with so many
to celebrate the rise of the New Earth,
of high level embracement of Love.
Today we look at alle the chances, all the potential,
all the new growth that needs to anchor in the soil of the earth.
Today we celebrate the joy that rises from the hearts
that are anchored in balance and growth.
Today, yes today, we are here at the gate and
watch you all doing so much effort to receive, to respond,
to open up to growth and evolution.
We smile as we look in the eyes of the ones
that do the heavy work in the density of the earth.
Feel the lovely wind, the air that caresses your cheeks.
You felt the heavenly tears during the ceremony earlier this day.
You felt the fire of our Home in Sirius enter your third eye
as you crown was wide open to the sky.
The diamond frequency entered your being,
the Sun of Home in its purest potential.
This will flow through this circle
during the days and the months to come.
Know, you all reached a turning point,
each in your own way, linked to your own growth,
but all connected in and reinforced with the one love that is.

Dear ones of love, so grateful,
so proud as to say in human words.
Go and fulfil your way of Love.
As from the beginning in 2015, we always make a circle around this circle
to nourish the back of your heart,
to fill it with strength from Home.

Always dear ones of love, always ONE,
never alone,
forget the ‘AL’ of ‘al’one.
You are the I AM that I AM.
You are in our circle of love,
the middle of our infinity sign.
This was your day of receiving, not of working,
this is our day of giving extra light from our sun of Home
in the density of your plains.
So happy you gathered,
so happy to see the love in your eyes.
This was Gabriel working with the beings of light
and all the messengers of Love.
Now close your book and anchor your light.

© www.whisperingsfromreiki.com

Leeuwenpoort boodschap 

Dierbaren van Liefde, we zijn hier vandaag met zovelen bijeen
om de opkomst van de Nieuwe Aarde te vieren,
van omarming van Liefde op hoog niveau.
Vandaag kijken we naar alle kansen, alle mogelijkheden,
alle nieuwe groei die moet verankeren in de bodem van de aarde.
Vandaag vieren we de vreugde die uit de harten opstijgt
van hen die verankerd zijn in balans en groei.
Vandaag, ja vandaag, staan we hier bij de poort en
zien we jullie allemaal zoveel moeite doen om te ontvangen,
om open te staan voor groei en evolutie.
We glimlachen als we in de ogen van degenen kijken
die het zware werk doen in de dichtheid van de aarde.
Voel de heerlijke wind, de lucht die je wangen streelt.
Je voelde de hemelse tranen
tijdens de ceremonie eerder vandaag.
Je voelde het vuur van ons Thuis in Sirius je derde oog binnendringen
terwijl je kroon wijd open stond naar de hemel.
De diamantfrequentie kwam je wezen binnen,
de Zon van Thuis in zijn puurste potentieel.
Dit zal door deze cirkel stromen
gedurende de dagen en de komende maanden.
Weet, jullie hebben allemaal een keerpunt bereikt,
elk op je eigen manier, gekoppeld aan je eigen groei,
maar allemaal verbonden en versterkt met de ene liefde die er is. 

Dierbaren van liefde, zo dankbaar,
zo trots om in menselijke woorden te zeggen.
Ga en vervul jouw weg van Liefde.
Vanaf het begin in 2015 maken we altijd een cirkel om deze cirkel
om de achterkant van jullie hart te voeden,
om het te vullen met kracht van Thuis. 

Altijd, dierbaren van liefde, altijd EEN,
nooit alleen,
vergeet de ‘ALL’ van ‘’all’een.
Jij bent de IK BEN die IK BEN.
Je bent in onze cirkel van liefde,
het midden van ons oneindigheidsteken.
Dit was jouw dag van ontvangen, niet van werken,
dit is onze dag waarop we extra licht geven van onze zon van Thuis
in de dichtheid van uw vlakten.
Zo blij dat jullie verzamelden,
zo blij om de liefde in je ogen te zien.
Dit was Gabriël die met de wezens van licht werkt
en alle boodschappers van liefde.
Sluit nu je boek en veranker je licht.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This