Thank you all for your ongoing support in this circle and for our meditation together on December 14. Listen tot the one called Love, was the Whispering that came through.
Dankjewel voor je voortdurende ondersteuning in deze cirkel en voor onze gezamenlijke meditatie op 14 december. 

Listen to the one called Love

The beauty in the heart of this circle is projected
and reflected in the hearts of all.
Do not neglect the power your open hearts reflect
on its participants and its surroundings.
With your hand on your heart
you open the hearts of many.
Listen to this new frequency of Light.
Listen to the words that are coming.
Listen through the channel of Light
you are creating together,
increasing the healing light
by your hands of love.
Listen.
Listen with closed eyes to the voice of your soul,
the soul of your connection with source,
your channel of light connected
to the one Love.
Do you hear the voice of Love itself
and all its messengers?
Listen to the Tone of Home
of your heart in the Stars.
Pure Love, pure Channel,
pure Healing, pure Soul,
in relation to us
and the one called Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Luister naar diegene die Liefde heet 

De schoonheid in het hart van deze cirkel wordt geprojecteerd
en weerspiegeld in de harten van allen.
Verwaarloos de kracht niet die je open hart weerspiegelt
op zijn deelnemers en zijn omgeving.
Met je hand op je hart
open je de harten van velen.
Luister naar deze nieuwe frequentie van Licht.
Luister naar de woorden die komen.
Luister via het kanaal van Licht
dat jullie allemaal creëren,
het helend licht versterkend
door jullie handen van liefde.
Luister.
Luister met gesloten ogen naar de stem van je ziel,
de ziel van je verbinding met de bron,
jouw kanaal van licht verbonden
met die ene Liefde.
Hoor je de stem van de Liefde zelf
en al haar boodschappers?
Luister naar de Toon van Thuis
van je hart in de Sterren.
Pure liefde, puur kanaal,
pure heling, pure ziel,
in relatie met ons
en degene die Liefde heet. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This