There was no distance when we sat together in our circle last Tuesday, November 28. We felt the oneness as we held the earth and the climate in our hands, as we shared our light together, as the Silence whispered and healing took place … following words came through …

Er was geen afstand toen we afgelopen dinsdag, 28 november bij elkaar zaten in de cirkel. We voelden de eenheid omdat we de aarde en het klimaat in onze handen hielden, terwijl we ons licht samen deelden, terwijl de stilte fluisterde en genezing plaatsvond … kwamen volgende woorden door …

LIVE YOUR HARMONY

In the midst of chaos we bow
in reverence for the potential
that is hidden inside all of you.
In the beauty of the circle
life is blue and the sun shines all the way.

In the deepest core of our dimension
we breathe as a state of being,
a dimension hidden in the heart of all
a place where no greed,
no hate, no anger nor fear
enters in this state of life.

Breathe in, breathe out
as your light together
surrounds our mother earth
and supports a new harmony.

Be transformers, be supporters,
be the new state of life we need
on this planet of hidden harmony.

You are all together new supporters
on the walk of Love
a walk of Peace
a walk of evolution
for our new children.

Live your harmony
so the earth can resonate
with all of you again.

© www.whisperingsfromreiki.com

LEEF JE HARMONIE

In het midden van de chaos buigen we
in eerbied voor het potentieel
dat is verborgen in jullie allemaal.
In de schoonheid van de cirkel
Is het leven blauw en schijnt de zon schijnt helemaal.

In de diepste kern van onze dimensie
ademen we vrede als een staat van zijn,
een dimensie verborgen in het hart van alles
een plek waar geen hebzucht is,
waar geen haat, geen woede noch angst
deze staat binnenkomt.

Adem in, adem uit
omdat jullie licht samen
onze moeder aarde omringt
en een nieuwe harmonie ondersteunt.

Wees een ondersteuner,
ondersteun de transformatie,
wees de nieuwe staat van leven
die we nodig hebben
op deze planeet van verborgen harmonie.

Jullie zijn allen nieuwe ondersteuners
op het pad van liefde
een wandeling van vrede
het pad van evolutie
voor onze nieuwe kinderen.

Leef je harmonie
zodat de aarde met jullie allemaal
opnieuw kan resoneren.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This