Love & Forgiveness were the words that came during our meditation on February 12. Thank you for being there with me.
Liefde en vergeving waren de woorden die kwamen op 12 februari. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

LOVE & FORGIVENESS

Do not ever hesitate
to build up your life around love,
it matters,
always and everywhere,
it regulates the flow around the earth,
the connection between people,
the intergalactic forces to protect.
Life is nothing without the love in your heart,
the love in every human being,
the potential in every breath and resonance.
Build your life on trust,
trust in the Universe,
in spirit that knows, that is,
that breathes in and out of you,
that is one with you,
as you are one with everyone.

Your hand is my hand,
is God’s hand.
Your smile is my smile,
is God’s smile.
Your love is my love,
is God’s love.

Trust in Love and Forgiveness for all.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

LIEFDE & VERGIFFENIS

Aarzel nooit
om je leven op te bouwen rond liefde,
het is van belang,
altijd en overal,
het reguleert de stroming rond de aarde,
de connectie tussen mensen,
de intergalactische krachten.
Het leven is niets zonder de liefde in je hart,
de liefde in ieder mens,
het potentieel in elke ademhaling en trilling.
Bouw je leven op rond vertrouwen,
vertrouwen in het universum,
in spirit die weet, die is,
die in en uit jou ademt,
die is één met jou,
omdat jij één bent met iedereen.

Jouw hand is mijn hand,
is Gods hand.
Jouw glimlach is mijn glimlach,
is Gods glimlach.
Jouw liefde is mijn liefde,
is Gods liefde.

Vertrouw in liefde en vergiffenis voor iedereen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This