Thank you all for sharing this Divine moment of peace, deep love and Reiki on July 13, our 123rd Circle. Loving Awareness was the Whispering that came through.
Dankjewel om samen dit hemels moment van vrede, diepe liefde en Reiki te delen vandaag in de 123ste cirkel. Liefdevol bewustzijn was de Whispering die doorkwam.

Loving Awareness

In the forthcoming tale of growth
you will all experience
an unseen form of loving awareness,
a new expression in the evolution of the earth.
The unseen beauty within will be revealed
to all of you in your individual evolutionary path
of development and inner truth.
When all inner knowing meets on earth
in the new stories that will be told,
an exponential growth will be inevitable.
Share your inner knowing,
your inner forces,
your inner truth beyond duality
and your portals open to stars and dimensions
in your growth to loving awareness,
a diffuse inner mist that meets the mist
or spiritual rain of Reiki.
Rei-yu will be the new daily life you experience
every day in the passing of time there.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Liefdevol Bewustzijn 

In het komende verhaal van groei
zullen jullie allemaal een ongeziene
vorm van liefdevol bewustzijn ervaren,
een nieuwe uitdrukking in de evolutie van de aarde.
De onzichtbare schoonheid van binnen zal worden onthuld
aan jullie allemaal op je individuele evolutionaire pad
van ontwikkeling en innerlijke waarheid.
Wanneer al het innerlijk weten elkaar op aarde ontmoet
in de nieuwe verhalen die verteld zullen worden,
zal een exponentiële groei onvermijdelijk zijn.
Deel je innerlijk weten,
je innerlijke krachten,
je innerlijke waarheid voorbij de dualiteit
en portalen openen zich naar sterren en dimensies
in je groei naar liefdevol bewustzijn,
een diffuse innerlijke mist die de mist ontmoet
of spirituele regen van Reiki.
Reiyu wordt het nieuwe dagelijkse leven
dat je elke dag ervaart
in de loop van de tijd daar. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This