Loving Kindness as a wish in January for everyone, the words that came through during the first Open Heart & Reiki Circle in 2018 …

Liefdevolle vriendelijkheid als wens in januari voor iedereen, de woorden die door kwamen door tijdens de eerste Open Heart & Reiki Circle in 2018 …

LOVING KINDNESS

Loving kindness is the core of humanity,
it is the essence of the soul
and its existence on this planet.

Loving kindness is seen
in the eyes of a child,
in the eyes of the elders
when they see the children play
with joy and laughter.

Loving kindness is the gratitude
in the eyes of everyone
who receives loving kindness
from a brother or a sister.

Loving kindness is you
in the eyes of the Universe
when you descend
from grace and love.

Loving kindness is you
when you are your inner guide
in your support
of Love on earth.

© www.whisperingsfromreiki.com

LIEFDEVOLLE VRIENDELIJKHEID

Liefdevolle vriendelijkheid
is de kern van de mensheid,
het is de essentie van de ziel
en zijn bestaan op deze planeet.

Liefdevolle vriendelijkheid zie je
in de ogen van een kind,
in de ogen van de ouderen
wanneer ze kinderen zien spelen
met vreugde en gelach.

Liefdevolle vriendelijkheid is de dankbaarheid
in de ogen van iedereen
die liefde en vriendschap ontvangt
van een broer of een zus.

Liefdevolle vriendelijkheid ben jij
in de ogen van het universum
wanneer je afdaalt
van gratie en liefde.

Liefdevolle vriendelijkheid ben jij
wanneer je je innerlijke gids bent
in je ondersteuning
van liefde op aarde.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This