Thank you all for sharing a moment of peace, love and Reiki on October 12, 2021. Loving resurrection, was the Whisperings that came through from Gabriel.
Dankjewel om dit vredevol moment van liefde en Reiki te delen op 12 oktober 2021. Liefdevolle opstanding, was de Whispering die doorkwam van Gabirël.

Loving resurrection

This loving resurrection of freedom and liberty
comes directly from your heart.
From pure pain you will all stand up and transform
sorrow into pure love and kindness.
You are all liberators, freedom seekers,
guardians of Love and truth from the heart.
Hold your hand up to the sky,
feel how Reiki and pure compassion
from source and the Universal realms comes in
like a Devine river right into
your aura system and veins of revelation.
Make it happen,
reclaim your birth right.
With your hand on your heart
you have nothing to lose.
Nothing!
Let go of the primal scream and anchor
your roots of Love in the soil of the earth.
You are that loving angel
that spread its wings of kindness
around the world.
I, Gabriel, hold my hands of love
around your heart of sorrow
and transforms it to a new sound of happiness and faith.
All is well,
all will always be well.
The future is now.

© www.whisperingsfromreiki.com

Liefdevolle opstanding 

Deze liefdevolle opstanding van vrij zijn en vrijheid
komt rechtstreeks uit je hart.
Vanuit pure pijn zullen jullie allemaal opstaan en verdriet
transformeren in pure liefde en vriendelijkheid.
Jullie zijn allemaal bevrijders, vrijheidszoekers,
bewakers van liefde en waarheid vanuit het hart.
Houd je handen naar de hemel,
voel hoe Reiki en puur mededogen
van de bron en de Universele rijken binnen komen
als een goddelijke rivier recht in
je aurasysteem en je aderen van openbaring.
Zorg dat het lukt,
vorder je geboorterecht terug.
Met je hand op je hart
heb je niets te verliezen.
Niets!
Laat de oerschreeuw los, anker
je wortels van Liefde in de grond van de aarde.
Jij bent die liefhebbende engel
die zijn vleugels van vriendelijkheid spreidt
rondom de wereld.
Ik, Gabriël, houd mijn handen vol liefde
rondom je hart van verdriet
en transformeer het naar een nieuw geluid
van geluk, geloof en vertrouwen.
Alles is goed,
alles komt altijd goed.
De toekomst is nu. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This