Mirror

Breathe in, breath out.

Breathe in, breathe out.

Zoom in, zoom out and reflect

on your current state of being

in the deep silence of this moment,

almost full moon on the blue planet.

How are you now?

In this moment out of time and pace.

How are you now?

We are here and now in the silence

 within you, around you,

in your past and future.

You are as we are now.

Be still, just be as you are at this moment in time,

nothing more, nothing less.

Jut be as you are,

as the love that is in you,

as the love you are and shine,

radiate, expand your love

from the place you are

all over the world.

You are love.

Love expands love,

you express love,

you radiate love.

Nothing more, nothing less.

© www.whisperingsfromreiki.com

Spiegel 

Adem in, adem uit.

Adem in Adem Uit.

Zoom in, zoom uit en reflecteer

op je huidige staat van zijn

in de diepe stilte van dit moment,

bijna volle maan op de blauwe planeet.

Hoe gaat het nu met je?

 Op dit moment buiten tijd en tempo.

Hoe gaat het nu met je?

We zijn hier en nu in de stilte

in jou, rondom je heen,

in je verleden en toekomst.

Jij bent zoals wij nu zijn.

Wees stil, wees gewoon zoals je op dit moment bent,

niets meer en niets minder.

Wees gewoon zoals je bent,

als de liefde die in je is,

als de liefde die je bent en straal,

breid je liefde uit vanaf de plek

waar je bent over de hele wereld.

Jij bent liefde.

Liefde breidt liefde uit,

je drukt liefde uit,

je straalt liefde uit.

Niets meer niets minder. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This