Be with us dear one, as you always are.
Be solid and true, loving as your essence is
and walk through Spring
as a magnet of Love and Abundance.
That is our wish from the Stars for you.
Our true resonance begins to develop
from within all the Circles that are supporting us right now.
We come together on absolute levels
when so many of you go through dream time and healing time
as you want to observe us to learn from Home.
So many souls that crossed the thin line recently
wonder how fast they can return,
sometimes to be a son of their earlier son.
It is craziness in this magnificent time
of change and resurrection.
Keep on sending to all those topics in all the circles
as this is a time of change,
a time for which you are prepared,
a time that you chose earlier to be born
and be part of this in flesh and blood.
Be prepared dear ones to express the new love frequency
that is entering the earth atmosphere.
The last drops of resistance will not
affect your resilience.
You are the love there is,
you are the attraction of love,
you are change makers and supporters
of earth’s revelation.
This love flow resonates with every breath you take.
We are one, dear ones.
Open your heart to this new love era
that is right in front of your door.
Open it and meet this overwhelming sensation
in all of your cells and veins.
Your system is ready.
You are ready.
You are the new love on earth.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Nieuwe liefde op aarde 

Wees bij ons lieverd, zoals je altijd bent
Wees solide en waar, liefdevol als je essentie is
en loop doorheen de lente
als een magneet van Liefde en Overvloed.
Dat is onze wens van de Sterren voor jou.
Onze ware resonantie begint zich te ontwikkelen
vanuit alle cirkels die ons op dit moment ondersteunen.
We komen samen op absoluut niveau
wanneer zovelen van jullie door droom- en genezingstijd gaan
zoals je ons wilt observeren om van Thuis te leren.
Zoveel zielen die onlangs de dunne lijn overschreden
Vragen zich af hoe snel ze kunnen terugkeren,
soms om een zoon te zijn van hun eerdere zoon.
Het is waanzin in deze prachtige tijd
van verandering en opstanding.
Blijf sturen naar al die onderwerpen in alle cirkels
aangezien dit een tijd van verandering is,
een tijd waarop je voorbereid bent,
een tijd die je eerder hebt gekozen om geboren te worden
en hier in vlees en bloed deel van uit te maken.
Wees voorbereid dierbaren om de nieuwe liefdesfrequentie
die de aardatmosfeer binnengaat tot uitdrukking te brengen.
De laatste weerstandsdruppels zullen geen
invloed op je veerkracht hebben.
Jij bent de liefde die er is,
jij bent de aantrekkingskracht van liefde,
jullie zijn changemakers en supporters
van de openbaring van de aarde.
Deze liefdesstroom resoneert met elke ademhaling die je neemt.
Wij zijn één, dierbaren.
Open je hart voor dit nieuwe liefdestijdperk
dat recht voor je deur staat.
Open het en ontmoet deze overweldigende sensatie
in al je cellen en aderen.
Je systeem is klaar.
Jij bent klaar.
Jij bent de nieuwe liefde op aarde. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This