One with us

You are one with us,

you are one with the universe.

You are one with friends who care

and who don’t seem to care right now.

You are one with us

and we need you right here at our side,

shoulder to shoulder.

So happy you sit down and quieten your mind.

So uplifting to see you breathe in and out the life force that is.

Be here and now,

be still in mind and body,

be the one that you are.

Be the inner circle with all you experience,

be the inner circle with all your cells and awarenesses,

be the inner circle with all your lived lives.

Be the circle with all participants,

be the circle with the powerful full moon

and with the light of our sun,

be the circle with friends, family and neighbors.

Be the one circle that is and that counts from now on.

Be in circle whenever it is needed

for your health, your growth, your evolution.

Be in the one circle with us and the evolution of mankind.

Be the circle, as you are

the universal life force energy that manifests from love.

Be, dear ones, be the beauty on earth

focus on the realizations of that one big download

that needs to be set and will take all underlying issues

and problems a(s you call it) and lessons to learn with it.

Manifest and install the one love in the one circle that you all are.

Unity within unity.

Love as the only light that is,

that sees the beauty of shadow.

We embrace this 21 days

in this Open Heart and Reiki circle on full moon.

Anchor this light, anchor this love,

anchor this unity in the only circle that is.

This will be done in the next blink of an eye.

Gabriel, the Voyager between worlds.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Eén met ons

 

Jij bent één met ons,

jij bent één met het universum.

Je bent één met vrienden die om je geven

en die het op dit moment niet lijken te kunnen schelen.

Je bent één met ons

en we hebben je hier aan onze zijde nodig,

schouder aan schouder.

Zo blij dat je gaat zitten en je geest tot rust brengt.

Zo opbeurend om te zien hoe jij de levenskracht die er is, in- en uitademt.

Wees hier en nu,

wees stil in geest en lichaam,

wees degene die je bent.

Wees de binnenste cirkel met alles wat je ervaart,

wees de binnenste cirkel met al je cellen en bewustzijn,

wees de binnenste cirkel met al je geleefde levens.

Wees de cirkel met alle deelnemers,

wees de cirkel met de krachtige volle maan

en met het licht van onze zon,

wees de cirkel met vrienden, familie en buren.

Wees de enige cirkel die is en die vanaf nu telt.

Wees in de cirkel wanneer dat nodig is

voor je gezondheid, je groei, je evolutie.

Wees in één cirkel met ons en de evolutie van de mensheid.

Wees de cirkel, zoals je bent

de universele levensenergie die zich manifesteert vanuit liefde.

Wees, dierbaren, wees de schoonheid op aarde

focus op de realisaties van die ene grote download

die moet worden ingesteld en die alle onderliggende kwesties

en problemen (zoals jullie het noemen) en lessen die je kunt leren, omvat.

Manifesteer en installeer de ene liefde in de ene cirkel die jullie allemaal zijn.

Eenheid binnen eenheid.

Liefde als het enige licht dat is,

dat de schoonheid van schaduw ziet.

Wij omarmen deze 21 dagen

in deze Open Hart en Reiki-cirkel bij volle maan.

Veranker dit licht, veranker deze liefde,

veranker deze eenheid in de enige cirkel die er is.

Dit zal in de volgende oogwenk gebeuren.

 

Gabriël, de Reiziger tussen werelden.…

 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This