Thank you all for meditating together, sending Reiki and Love to everyone’s potential to support and realise world peace on October 23. We were supported by several guides. Our circle of Peace were the words that came.
Bedankt om op 23 oktober samen te mediteren, Reiki te zenden naar ieders potentieel om wereldvrede te ondersteunen. We kregen steun van verschillende gidsen. Onze cirkel van Vrede waren de woorden die kwamen.

OUR CIRCLE OF PEACE

The life stream of consciousness
is reaching you a hand.
With a whole circle of guides
we are standing right behind you.
You are all doing such good work in the circle
to support life on earth and all of its inhabitants.
Whether you are sending Reiki, love or peace
to the earth, to its members, to themes,
it really doesn’t matter a lot.
It is the strength of your combined intentions as a circle
that really makes the difference,
a difference that is not or hardly to be seen for your eyes,
though a difference that is.
Keep on doing this work of peace, of Love,
a work that is necessary for the earth,
the global warming, mankind,
but also for all of you,
members of the circle of Love,
members of the bond of freedom,
members of the Union of stars
that comes together to save it all for future generations.
We send you love.
We know you are the Love there is,
there is nothing else.
And you all support it tremendously.
Gratitude, forgiveness, love for all.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

ONZE CIRKEL VAN VREDE

De levensstroom van bewustzijn
reikt je de hand.
Met een hele cirkel gidsen
staan we vlak achter jullie.
Jullie doen allemaal zo’n goed werk in de cirkel
om het leven op aarde en al zijn inwoners te ondersteunen.
Of je nu Reiki, liefde of vrede stuurt
naar de aarde, naar haar leden, naar thema’s,
maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Het is de kracht van jullie verbonden intenties als een cirkel
dat écht het verschil maakt,
een verschil dat niet of nauwelijks te zien is voor jullie ogen,
hoewel er een verschil is.
Blijf dit werk van vrede, van liefde doen,
een werk dat nodig is voor de planeet,
de opwarming van de aarde, de mensheid,
maar ook voor jullie allemaal,
leden van de cirkel van liefde,
leden van de band van vrijheid,
leden van de Unie van sterren
die samenkomen om dit alles te bewaren
voor toekomstige generaties.
Wij sturen jullie liefde.
Wij weten dat jullie de liefde zijn die er is,
er is niets anders.
En jullie ondersteunen dit allemaal enorm.
Dankbaarheid, vergeving, liefde voor iedereen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This