Dear all, thank you so much for last Tuesday. The depth of our sending brought ‘Our unified higher sky’. Love and healing to all of you in these challenging times.

OUR UNIFIED HIGHER SKY

We hold you all in the comfort
of your home in your soul.
We hold you all in the safe haven of the earth,
our mother Archangel who transforms
all of your sorrow and worrier.
We hold you all in the Unity of the Selves,
high in our heaven of the unified higher souls.
Walk as your higher Self on the soil of our mother,
be the love that is always present in your soul.
Grow on your ladder back to us.

Why?
You ask yourself why?
Why does this heaven looks
so far way right now?

Close your eyes and look at our and your sky
behind the corner of the human eye.
There in the depth of your soul
and the openness of your heart,
there you will find us,
you will find your love,
you will find your Self and your flow
in the turmoil on the earth right now.

Go there and find your way home.
Dream together a new world into existence
with renewed principles and models
of our unified higher sky.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

ONZE VERENIGDE HOGERE HEMEL 

We dragen jullie allemaal in het comfort
van je thuis in je ziel.
We houden jullie allemaal vast
in de veilige haven van de aarde,
onze moeder Aartsengel die al je verdriet
en je zorgen transformeert.
We dragen jullie allemaal
in de Eenheid van de Zelven,
hoog in onze hemel van de verenigde hogere zielen.
Loop als je hoger Zelf op de bodem van onze moeder,
wees de liefde die altijd in je ziel aanwezig is.
Groei op jouw ladder terug naar ons. 

Waarom?
Je vraagt je af waarom?
Waarom lijkt deze hemel
zo ver weg nu? 

Sluit je ogen en kijk naar onze en jouw hemel
achter de hoek van het menselijk oog.
Daar in de diepte van je ziel
en de openheid van je hart,
zal je ons vinden,
zal je liefde vinden,
zal je je Zelf en je flow vinden
in de onrust die nu op aarde heerst. 

Ga daarheen en vind de weg naar huis.
Droom samen een nieuwe wereld tot bestaan
met vernieuwde principes en modellen
van onze verenigde hogere hemel.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This