Peace in your heart

Believe, know,
reconcile, forgive.
Peace in every vain
will be the result
of your inner journey
after
you believe, know,
reconcile, forgive.

Believe in yourself,
in the power
of love from your soul.
Know the time is now
always
without time or space.
Learn to know the now,
now.
Reconcile whatever
needs to be forgiven
and you and the earth
will join forces
in your mutual health and healing.

Believe, know,
reconcile and forgive.
Peace is now in your heart.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Vrede in je hart

Geloof, weet,
verzoen, vergeef.
Vrede in elke ader
zal het resultaat zijn
van je innerlijke reis
nadat je
gelooft, weet,
verzoent, vergeeft. 

Geloof in jezelf,
in de kracht
van liefde vanuit je ziel.
Weet dat de tijd nu is
altijd
zonder tijd of ruimte.
Leer het nu kennen,
nu.
Verzoen wat dan ook
vergeven moet worden
en jij en de aarde
zullen de krachten bundelen
in jullie wederzijdse gezondheid en heling.

Geloof, weet,
verzoen en vergeef. 

Vrede is nu in je hart. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This