We were all one with the trees and the water, and meditated for forgiveness on September 25. Pupil of the Universe were the words that came.
We mediteerden samen op 25 september en waren één met de bomen en het water. Leerling van het Universum waren de woorden die kwamen.

PUPIL OF THE UNIVERSE

Rest in the shadow of a tree,
feel the shade of its branches,
let their peace take over
and their strength support you,
let their roots be an example
for severe connection throughout the world.

Learn from them
as they learn from us.
Breath in the flexibility of water
and listen to the sound of your heart,
your unique tone in this Universe,
your capacity to be who you are.

Love,
a love messenger,
a peace whisperer,
a pupil of the universe.

We bless all life on earth.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

LEERLING VAN HET UNIVERSUM

Rust in de schaduw van de bomen,
voel de schaduw van hun takken,
laat hun vrede het overnemen
hun sterkte ondersteunt je
laat hun wortels een voorbeeld zijn
voor een ernstige verbinding over de hele wereld.
Leer van hen
zoals zij van ons leren.
Adem in de flexibiliteit van water
en luister naar het geluid van je hart,
naar jouw unieke toon in dit universum,
je vermogen om te zijn wie je bent.
Liefde,
een liefdesboodschapper,
een vredesfluisteraar,
een leerling van het universum.
We zegenen alle leven op aarde.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This