Receive 

Receive what is given today, dear ones.
Receive what is there for you,
for the earth and all its inhabitants.
Receive and welcome this growth in time and love.
Receive and share the benefits
you are able to give each other.
Open your hands of Reiki and Love
and let your gift flow around the earth.
You have it all in your hands,
your gifts, your talents,
reconciliation, compassion.
It is all there in your hands,
to share with us in the ethers,
in your hearts, in your family’s,
your community.
Receive us, receive each other,
receive yourself and welcome this flow
of gifts and abundance.
Experience this sensation in your Reiki hands.

Are you aware of this Abundance between your hands?
Are you aware of this abundant flow in your heart?
Are you aware, dear ones,
that every word from your soul is filled
with the Love there is
in the depth of the hearts of all?
What an abundant flow on earth.
Receive this flow in your heart,
share it with the world around you.
We meet you always in your heart.
Always.
Close your eyes and sense the richness
of your flow of existence.

© www.whisperingsfromreiki.com 

 

Ontvang 

Ontvang wat vandaag wordt gegeven, dierbaren.
Ontvang wat er voor je is,
voor de aarde en al haar bewoners.
Ontvang en verwelkom deze groei in tijd en liefde.
Ontvang en deel de voordelen die het geeft
Om dit aan elkaar te kunnen geven.
Open je handen van Reiki en Liefde
en laat je geschenk over de aarde stromen.
Je hebt het allemaal in handen,
je gaven, je talenten,
verzoening, mededogen.
Het ligt allemaal in jouw handen,
om met ons te delen in de ethers,
in jullie harten, in jullie families en kringen,
in jullie gemeenschap.
Ontvang ons, ontvang elkaar,
ontvang jezelf en verwelkom deze stroom
van geschenken en overvloed.
Ervaar deze sensatie in je Reiki handen. 

Ben jij je bewust van deze Overvloed tussen je handen?
Ben je je bewust van deze overvloedige stroom in je hart?
Bent jij je ervan bewust, dierbaren,
dat elk woord van je ziel wordt vervuld
met de liefde die er is
in de diepte van de harten van allen?
Wat een overvloedige stroom op aarde.
Ontvang deze stroom in je hart,
deel het met de wereld om je heen.
We ontmoeten je altijd in je hart.
Altijd.
Sluit je ogen en voel de rijkdom
van de stroom van je jouw bestaan. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This