Thank you all for tuning in together and for experiencing the Whispering that came through: Reconnection. Thank you all for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt om samen af te stemmen en de Whispering die doorkwam te ervaren: Herverbinding. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

Reconnection 

In sadness you thrive for joy.
In joy your gold is transformed in pure alchemy of life.
In this alchemy we resemble the Old ones
who were here a long time before modern man,
before the downfall.
Pure joy of the Old ones rises up from the downfall.
Pure joy for the happiness that was left behind.
Who are you, dear ones in the circle of life?
Who are you now
and what is your role in the elevation of it all?
What is your mission on the planet
to support the greater goal?
Live your dream, dear ones on earth.
The time is now to reconnect with the ones
who didn’t find their way Home yet.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Herverbinding 

Bij verdriet streef je naar vreugde.
In vreugde wordt je goud getransformeerd
in pure alchemie van het leven.
In deze alchemie lijken we op de Ouden
die hier lang voor de moderne mens waren,
voor de ondergang.
Pure vreugde van de Ouden stijgt op uit de ondergang.
Pure vreugde voor het geluk dat achterbleef.
Wie zijn jullie, dierbaren in de cirkel van het leven?
Wie ben je nu
en wat is jouw rol in de verheffing van dit alles?
Wat is jouw missie op de planeet
om het grotere doel te ondersteunen?
Leef je droom, dierbaren op aarde.
Het is nu tijd om te herverbinden
met wie
de weg naar huis nog niet vond. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This