The second whispering that came through during 21 days Reiki-Meditation of Reiki Home.

Resurrection

Resurrection, over and over again.
Get up from the ashes
as you continue
on the ladder of evolution.
In the silence of your heart you understand
exactly what it means,
what your next step is
that follows on your resurrection.

As you are part of this circle,
you are healed in this moment
you all heal in this moment
you all take part in the healing
of your brothers and sisters
and the earth that feeds all life
who caress you as her child.
Resurrection from her soil,
on to the moon and the stars,
with the energy of the sun and the universe
you step on the ladder of evolution.

Free yourself of burdens
that don’t suit you any more,
old patters are left behind.
You resurrect on your path
of Love and Consciousness and Service.
As angels we hold you mother earth in our hands
we comfort all life,
all air, all the elements.
There is a shift going on right now,
at this holy moment
of truth and love.
You shift in your evolution,
our mother, the earth shifts,
our father, the universe shifts.
And we all hold each other in our hands
and know all is well
always
as we resurrect from Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wederopstanding

Wederopstanding, keer op keer.
Sta op uit de as
terwijl je doorgaat
op de ladder van evolutie.
In de stilte van je hart begrijp je
precies wat het betekent,
wat je volgende stap is
die volgt op je opstanding. 

Omdat je deel uitmaakt van deze cirkel,
word je geheeld op dit moment
helen jullie allemaal op dit moment
nemen jullie allemaal deel aan de heling
van je broers en zussen
en van de aarde
die al het leven voedt
die jou als haar kind lief heeft. 

Opstanding uit haar grond,
naar de maan en de sterren,
met de energie van de zon en het universum
stap je op je ladder van evolutie.
Bevrijd jezelf van lasten
die niet meer bij je passen,
oude patronen blijven achter.
Je komt tot leven op je pad
van liefde en bewustzijn en dienstbaarheid. 

Als engelen houden wij jou moeder aarde, in onze handen
troosten we alle leven,
de lucht, alle elementen.
Op dit heilige moment is er verschuiving
van waarheid en liefde bezig.
Jij verschuift in je evolutie,
de aarde verschuift,
het universum verschuift.
En we houden elkaar allemaal in onze handen
en weten dat alles goed is
altijd
als we verrijzen uit liefde.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This