Righteousness was the Whispering of November 26. Thank you for being there with me … Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

Righteousness

The path to righteousness,
how will you walk it?
How will you detect it?
How will you contribute in this life?
Think, feel, experience and observe
what is on your path that contributes
to righteousness, to forgiveness,
to support Peace.
Big words in small actions
with a world of difference in reality.

Take a step back,
over and over again,
over and over,
again and again.

Walk this path of righteousness,
it’s everyone’s mission,
always on track.
See your contribution,
even though small you think,
but know you only see part of the picture
with the limited sight of the body.
Know you are a hero through the eyes of wisdom.

In this circle you are all hero’s,
warriors of peace with a sword of Love
and seeds from the Stars,
your instruments on the path of Righteousness.
Take care of your body now
know that every little action is huge
when done from the heart.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Righteousness 

Het pad naar gerechtigheid,
hoe bewandel je dat?
Hoe vind je dat?
Hoe zal je eraan bijdragen in dit leven?
Denk, voel, ervaar en observeer
wat er op je pad is dat bijdraagt
aan gerechtigheid, aan vergeving,
aan het ondersteunen van vrede.
Grote woorden in kleine acties
met een wereld van verschil in realiteit. 

Zet een stap terug,
opnieuw en opnieuw.
Bewandel het pad van gerechtigheid,
het is de missie van iedereen,
altijd juist.
Bekijk je bijdrage,
ook al is dit klein, denk je,
maar weet dat je maar een deel van het geheel ziet
met het beperkte zicht op een lichaam.
Weet dat je een held bent
door de ogen van wijsheid. 

In deze cirkel zijn jullie allemaal helden,
krijgers van vrede
met een zwaard van liefde
en zaden van de sterren,
je instrumenten op het pad van gerechtigheid.
Zorg nu voor je lichaam
weet dat elke kleine actie enorm is
wanneer je ze doet vanuit het hart. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This