Rivers of Love

In the river of your journey on earth in the world today
there is so much love, dear one.
It is almost unseen how much love
this river exponentially unfolds.
You can even call it the river of love.
Like a stream of consciousness the river of love reveals
an undercurrent stream of activation of people
not yet ready to dive into the deep blue ocean of evolution.
Dear ones of love, take these people with you
in your flow of energy,
let them bathe in these waters of love,
so everyone can benefit of the future you already create
from the level of consciousness you reached.
Open your arms to welcome them and let them swim and bath
in these new rivers of love that are created all over the planet right now.
Imagine their surroundings as oasis’s of pure nature
with clear energy from the Stars.

That is what you prepared,
that is what is ready now for everyone on the planet.
Take them with you
in this unfolding process of evolution.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Rivieren van liefde 

In de rivier van jouw reis op aarde in de wereld van vandaag
is zoveel liefde, dierbare.
Het is bijna niet te zien hoeveel liefde
Dat deze rivier exponentieel ontvouwt.
Je kunt het zelfs de rivier van liefde noemen.
Als een stroom van bewustzijn openbaart zich in deze rivier van liefde
een onderstroom van activering van mensen
nog niet klaar om in de diepblauwe oceaan van evolutie te duiken.

Lieve mensen van liefde, neem deze mensen mee
in jullie stroom van energie,
laat ze baden in deze wateren van liefde,
zodat iedereen kan profiteren van de toekomst die jullie al creëren
vanaf het bewustzijnsniveau dat jullie hebben bereikt. 

Open je armen om ze te verwelkomen en laat ze zwemmen en baden
in deze nieuwe rivieren van liefde
die momenteel over de hele planeet worden gecreëerd.
Stel je hun omgeving voor als oases van pure natuur
met heldere energie van de sterren. 

Dat is wat je hebt voorbereid,
dat is wat nu klaar is voor iedereen op de planeet.
Neem ze mee
in dit ontvouwend evolutieproces. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This