Set your mind free was the Whispering of November 12. Thank you for being there with me …
Maak je geest vrij was de Whispering van 12 november. Bedankt om samen te mediteren en Reiki te zenden.

SET YOUR MIND FREE

Set your mind free of old thoughts,
oversized emotions and antique patterns
that doesn’t serve you anymore.
Give them to the earth and the universe
so they can be transformed in renewed energy.

Free yourself of these burdens from the past
and use your renewed body
to let your soul sparkle and fulfil its mission.

Freedom to laugh,
freedom to be,
freedom to create the best of yourself
with the everlasting support of Reiki.

Walk the righteous path of Love.

May your mind find stillness,
may your soul find peace,
may you find comfort
in the love of your being.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

MAAK JE GEEST VRIJ 

Maak je geest vrij van oude gedachten,
grote emoties en antieke patronen
die u niet meer dient.
Geef ze aan de aarde en het universum
zodat ze kunnen worden omgezet in hernieuwde energie. 

Bevrijd jezelf van deze lasten uit het verleden
en gebruik je vernieuwde lichaam
om je ziel te laten schitteren en haar missie te vervullen.

Vrijheid om te lachen,
vrijheid om te zijn,
vrijheid om het beste van jezelf te creëren
met de eeuwige steun van Reiki.

Bewandel het rechtvaardige pad van liefde. 

Moge je geest stilte vinden,
moge je ziel vrede vinden,
moge je troost vinden
in de liefde van je wezen.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This