Shift of consciousness

In this global shift of consciousness
we need to be home in ourselves,
in our context, in our community,
in our soul.
In this shift of consciousness
we need to rest
be quiet in the moment.

Listen, listen carefully
to that inner voice of truth.
Out of that inner guide
your role will emerge,
your responsibility, your unique mission
in this new form of being.
Listen to your unique sound,
your unique frequency from the stars,
your uplifting vibration that resonates
with your new consciousness,
free of time, free of space.

Past, present and future in one cell
in the palm of your hand
healed with your frequency of love.

Do you feel the freedom in that moment?
Do you feel the air in every new breath?
Do you feel your connection with home?

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Bewustzijnsverandering 

In deze wereldwijde bewustzijnsverandering
is het nodig om thuis te zijn in onszelf,
in onze context, in onze gemeenschap,
in onze ziel.
In deze bewustzijnsverandering
is het nodig om te rusten
en stil te zijn in het moment. 

Luister, luister aandachtig
naar die innerlijke stem van waarheid.
Uit die innerlijke gids
zal jouw rol te voorschijn komen,
jouw verantwoordelijkheid, jouw unieke missie
in deze nieuwe vorm van zijn.
Luister naar je unieke geluid,
je unieke frequentie van de sterren,
je opbeurende vibratie die resoneert
met je nieuwe bewustzijn,
vrij van tijd, vrij van ruimte.

Verleden, heden en toekomst in één cel
in de palm van je hand
genezen met jouw frequentie van liefde. 

Voel je de vrijheid van dat moment?
Voel je de lucht bij elke nieuwe ademhaling?
Voel je je verbinding met thuis?

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This