Thank you all for sending Reiki on November 27. Soul Mission were the words that came during meditation.
Bedankt om op 27 november samen te mediteren en Reiki te zenden. Soul Mission waren de woorden die kwamen.

SOUL MISSION

Don’t leave your soul
in the barren country of ignorance.
She/he is your buddy in life,
your mate to fulfil your dreams.
Your leaves are still at the branches of your tree.
Open the petals of the buds,
the heart of your tree with its roots
deep in the soil of the earth.
Vast and strong,
though airy and flexible,
like a rock and a bamboo at the same time.
Love and forgiveness and all the elements
are represented in every leaf, the trunk, the roots,
even in the wind, that whispers your name,
the name of your soul.

Unravel your pattern
and a glowing light tells you your mission,
your task, your goal in this life.
Open your eyes to it,
ask and we will tell you’re the archetype.
The dancer of your soul will reveal its light.
Listen to its rhythm
and write your story,
write your name in the sand of our mother.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

ZIELSMISSIE

Laat je ziel niet achter
in het dorre land van onwetendheid.
Zij/hij is je buddy in het leven,
je partner om je dromen te vervullen.
Je bladeren hangen nog steeds
aan de takken van je boom.
Open de bloemblaadjes van de knoppen,
het hart van je boom
met zijn wortels diep in de aarde.
Uitgestrekt en sterk,
hoewel luchtig en flexibel,
tegelijkertijd een rots en een bamboe.
Liefde en vergeving en alle elementen
vertegenwoordigd in elk blad, de stam, de wortels,
zelfs in de wind die je naam fluistert,
de naam van je ziel.

 Ontrafel je patroon en een gloeiend licht
vertelt je je missie, je taak, je doel in dit leven.
Open je ogen voor deze missie,
vraag en we zullen je je archetype vertellen.
De danser van je ziel zal zijn licht onthullen.
Luister naar haar/zijn ritme
en schrijf dan je verhaal,
schrijf je naam in het zand van onze moeder.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This