Still point

Dive deep in this moment of complete rest and stillness.
Enter your still point,
your anchor of Love,
the soul core of your being.
What do you experience in this place?
What do you see through the eyes of the soul,
the essence of your being?
Who do you hear whispering in your ears?
From this moment of deep and intense joy
you radiate a new frequency into existence,
the glow of your energy system expands
exponentially into the earthly atmosphere.
Breathe in this experience of pure beingness,
a pure moment of initiation
in the evolving energy on earth.
Keep coming to this point of growth and evolution.
Keep growing on this ladder of Love.
Let’s cocreate in these times of evolution.
Stop, close your eyes, go within,
lay your hands on your heart and be a witness
as you breathe your still point into existence.

© www.whisperingsfromreiki.com

Rustpunt 

Duik diep in dit moment van volledige rust en stilte.
Ga je rustpunt binnen,
jouw anker van liefde,
de zielskern van je wezen.
Wat ervaar je op deze plek?
Wat zie je door de ogen van de ziel,
de essentie van je wezen?
Wie hoor je fluisteren?
Vanaf dit moment van diepe en intense vreugde
straal je een nieuwe frequentie uit,
de gloed van je energiesysteem breidt zich
exponentieel uit in de aardse atmosfeer.
Adem deze ervaring van puur zijn in,
een puur inwijdingsmoment
in de evoluerende energie op aarde.
Blijf naar dit punt van groei en evolutie komen.
Blijf groeien op deze ladder van liefde.
Laten we co-creëren in deze tijden van evolutie.
Stop, sluit je ogen, ga naar binnen,
leg je handen op e hart en wees getuige
terwijl je je rustpunt inademt.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This