In the silence of our heart and the circle the following Whispering came through: Strengths and weaknesses. Thank you for sending light and Reiki together.
In de stilte van ons hart en de cirkel kwam volgende Whispering door: Sterktes en zwaktes. Dankjewel om samen licht en Reiki te sturen.

Strengths and weaknesses

You all have your strengths and weaknesses
down there on planet earth.
Don’t take each other for granted.
Look at the strengths and
complement & support the weaknesses.
You are all one,
as one in your strength
and fulfill the mission that is in your blueprint.
We support from the sideline,
throw different perspectives your way.
Once you see them,
at other times you miss them
or you just aren’t ready yet to see.
Don’t bother, we offer the same
many times in different forms
until you are all ready to learn
what needs to be learned.
Just don’t forget you are here,
you are now at a place where you ought to be,
need to be, should be.
There’s no other place you should be right now.
Only here right now, right place.
No past, no future,
in this moment with all of you in a circle of Light
building on your strengths, caressing the weaknesses
that need to be fostered and taken care off.
All is well.
All is now.
All is.
May Love be your guide in the current jungle
in this time on planet earth.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Sterktes en zwaktes

Jullie hebben allemaal jullie sterke en zwakke punten
daar beneden op de planeet aarde.
Neem elkaar niet als vanzelfsprekend.
Kijk naar de sterktes,
vul de zwaktes aan en ondersteun ze.
Jullie zijn allemaal één,
als één in jullie kracht
en vervullen de missie die in jullie blauwdruk staat.
Wij ondersteunen vanaf de zijlijn,
gooien verschillende perspectieven jullie kant op.
De ene keer zie je ze,
de andere keer mis je ze
of je bent er gewoon nog niet klaar voor om ze te zien.
Maak je niet druk, we bieden hetzelfde
vele malen in verschillende vormen aan
totdat jullie helemaal klaar zijn om te leren
wat er geleerd moet worden.
Vergeet gewoon niet dat je hier bent,
je bent nu op een plaats waar je zou moeten zijn,
moet zijn, waar het nodig is om te zijn.
Er is geen andere plek waar je nu zou moeten zijn.
Alleen hier nu,
altijd op de juiste plaats.
Geen verleden, geen toekomst,
in dit moment met jullie allemaal in een cirkel van licht
bouwend aan jullie sterktes, de zwaktes strelend,
die gekoesterd en verzorgd moeten worden.
Alles is goed.
Alles is nu.
Alles is.
Moge Liefde je gids zijn in de huidige jungle
in deze tijd op planeet aarde.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This