Surrender to the still point

In these challenging times of evolution, that seems to be a time of revolution, which it is not. It is only a revolution in a men’s eye. It is not a revolution with the eyes of the heart. It is evolution in an unseen development, in an unseen depth, in an unseen challenging period on earth, and not only for mankind, but for all beings now on the planet at this very moment. You are all in this together, you choose to be there, in these times of upgrading the DNA of mankind. You choose to be there and be a channel, through which challenging energies of transformation and transmutation can take place. And it is challenging for all of you, human beings plant beings stone beings, animal beings, unseen beings of different forms, it is challenging, to be there together, to live together, to work together, to evolve together, that you are doing so great, you are doing so well, although your media do not tell you the right story.

Go within, and indeed feel the love in the still points. Feel the evolution after sickness, after trauma, after healing and recovery. Feel and surrender, experience, and go through all the levels that are shown to everyone and to every individual this very moment.

Challenging energies confront you with who you really are, you are not that energy that is all that opposes you, go within and you know who you are, what you are. You are the love in the still point, you are us in the love there is, you are the eagle completely one with the universe, completely one with source.

And every time you feel this challenging times, every time you feel challenged, fly to your perspective as an eagle, and to become one again with us, become love again with us, and together we expand what we are, together we expand source. And together as source we create the most wonderful dream there is into a living reality. And that is what is happening right now. You are all in a preparation modus, you are all getting prepared to finally, finally entering the core of the still point. And feel the utmost level of the new love that is exposed to Earth right now. Be still and enter the still point and surrender to the oneness. Surrender, surrender.

 

Overgave aan het Stilpunt

In deze uitdagende tijden van evolutie lijkt het een tijd van revolutie te zijn, wat niet het geval is. Het is slechts een revolutie in de ogen van de mens. Het is geen revolutie met de ogen van het hart. Het is evolutie in een onzichtbare ontwikkeling, in een onzichtbare diepte, in een onzichtbare uitdagende periode op aarde, en niet alleen voor de mensheid, maar voor alle wezens die zich nu op dit moment op de planeet bevinden. Jullie zitten hier allemaal samen in, jullie kiezen ervoor om daar te zijn, in deze tijden van het upgraden van het DNA van de mensheid. Jij kiest ervoor om daar te zijn en een kanaal te zijn waardoor uitdagende energieën van transformatie en transmutatie kunnen plaatsvinden. En het is een uitdaging voor jullie allemaal, menselijke wezens, planten, stenen wezens, dierlijke wezens, onzichtbare wezens van verschillende vormen, het is een uitdaging om daar samen te zijn, samen te leven, samen te werken, samen te evolueren. Dat zijn jullie aan het doen. zo geweldig, het gaat zo goed met jullie, ook al vertellen jullie media je niet het juiste verhaal.

Ga naar binnen en voel inderdaad de liefde in de stilpunten. Voel de evolutie na ziekte, na trauma, na genezing en herstel. Voel en geef je over, ervaar en doorloop alle niveaus die op dit moment aan iedereen en aan ieder individu worden getoond.

Uitdagende energieën confronteren je met wie je werkelijk bent, je bent niet die energie die je tegenwerkt, ga naar binnen en je weet wie je bent, wat je bent. Jij bent de liefde in het stilpunt, jij bent ons in de liefde die er is, jij bent de adelaar volledig één met het universum, volledig één met de bron.

En elke keer dat je deze uitdagende tijden voelt, elke keer dat je je uitgedaagd voelt, vlieg dan naar je perspectief als een adelaar, om weer één met ons te worden, weer liefde met ons te worden, en samen breiden we uit wat we zijn, samen breiden we de bron uit. En samen als bron creëren wij de mooiste droom die er is tot een levende werkelijkheid. En dat is wat er nu gebeurt. Jullie bevinden je allemaal in een voorbereidingsmodus, jullie bereiden je allemaal voor om eindelijk, eindelijk de kern van het stiltepunt binnen te gaan. En voel het hoogste niveau van de nieuwe liefde die nu aan de Aarde wordt blootgesteld. Wees stil en betreed het stiltepunt en geef je over aan de eenheid. Overgave, overgave.

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This