Thank you

Kneel with me,
in togetherness
with all of you here in the circle,
in front of Gabriel,
messenger of the spoken word,
messenger of Peace,
messenger of news from Home.
Kneel with me
with your hand on your heart
as we close our eyes.

Feel the hand of Gabriel on our crown,
feel the love and deep serenity go through us,
feel how this new stream of love from Home
is spreading itself through your etheric body
into your smallest vein.
Feel how we all feed each other
with new energy,
new consciousness, new awakenings,
new love from Home.

The world will never be the same again.

Let’s replace old views with new insights,
old patterns with new structures,
old wounds with love.
Let’s feed all these new elements
with what Gabriel just sent from Home.

Breath in, breath out,
to deepen what you just received.
In awe, in gratitude,
in forgiveness for ourselves and for each other,
in love with our new awakening
and our Guides from Home.

Thank you for this moment.
Thank you for this gift.
Thank you for being here with me.
Thank you for your blessing.
Thank you for your being.
Thank you Gabriel
for this deep message
of Divine Love.
Thank you.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Dankjewel 

Kniel met me,
in samenhorigheid
met jullie allemaal hier in de cirkel,
voor Gabriel,
boodschapper van het gesproken woord,
boodschapper van vrede,
boodschapper van nieuws van thuis.
Kniel met me
met je hand op je hart
als we onze ogen sluiten.
Voel de hand van Gabriël op onze kroon,
voel hoe liefde en diepe sereniteit door ons heen gaat,
voel hoe deze nieuwe stroom van liefde van Thuis zich
verspreidt door je etherische lichaam
tot in je kleinste haarvat.
Voel hoe we elkaar allemaal voeden
met nieuwe energie,
nieuw bewustzijn, nieuw ontwaken,
nieuwe liefde van thuis.

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
Laten we oude opvattingen
vervangen door nieuwe inzichten,
oude patronen door nieuwe structuren,
oude wonden met liefde.
Laten we al deze nieuwe elementen voeden
met wat Gabriel net van thuis heeft gestuurd.

Adem in, adem uit,
om te verdiepen wat je zojuist hebt ontvangen.
Met ontzag, met dankbaarheid,
in vergeving voor onszelf en voor elkaar,
met liefde voor ons nieuwe ontwaken
en onze gidsen van thuis. 

Dankjewel voor dit moment.
Dankjewel voor dit cadeau.
Dankjewel om hier bij me te zijn.
Dankjewel voor je zegen.
Dankjewel voor wie je bent.
Dankjewel Gabriel
voor deze diepe boodschap
van goddelijke liefde.

Dankjewel. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This