Thanks you all for the gifts of the 21 days Reiki Meditation. Here you find the 3rd Whispering that came through during the series: The art of Joy.
Dankjewel voor alle geschenken van de 21 dagen Reiki Meditatie. Hier vind je de 3de Whisperings die doorkwam tijdens deze serie: De kunst van Vreugde.

The art of Joy

We see you enter a timeframe of Joy
without you really knowing
or understanding it yet.
Yet there is no need to understand
whatever that is going on.
The human mind cannot feel into it or be aware of it.
It puzzles the structure to understand.
You need to know from the heart
to really be aware of current situations.
You enter a deep state of Joy
brought by stardust of Joy,
the deepest sense of Joy human kind ever knew.
It is now here to enter.
Just step in this new timeframe
that passes like a train not to be missed.
Azrael is now close by to guide you to living Joy,
not the Joy of passing
and entering the stairway to heaven.
Enjoy the art of Joy
that is awakening.
Right now, here on earth.

© www.whisperingsfromreiki.com

De kunst van Vreugde 

We zien dat je een tijd van Vreugde binnengaat
zonder dat je het echt weet
of het begrijpt.
Toch is het niet nodig om te begrijpen
wat er ook maar aan de hand is.
De menselijke geest kan het niet invoelen of zich ervan bewust zijn.
Het puzzelt met de structuur van begrijpen.
Je moet weten vanuit het hart
om echt op de hoogte te zijn van de huidige situatie.
Je gaat in een diepe staat van Vreugde binnen
gebracht door sterrenstof van Vreugde,
het diepste gevoel van vreugde dat de mensheid ooit heeft gekend.
Deze staat is nu hier om binnen te gaan.
Stap gewoon in dit nieuwe tijdperk
dat passeert als een trein die je niet mag missen.
Azrael is nu dichtbij om je te begeleiden naar dit leven van Vreugde,
niet de vreugde van het overgaan
en het betreden van de trap naar de hemel.
Geniet van de kunst van Vreugde
Die aan het ontwaken is.
Nu, hier op de aarde. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This