The breath of Reiki 

This time is so precious on earth.
It is difficult to understand the true depth and impact
of your existence nowadays on the surface of this planet.
All are powerful and chosen,
all are loving and on a mission,
all are in depth kind and tender,
full of compassion and forgiveness.
Let go of all the old patterns and behaviour,
so you can see the light in everyone,
so you truly meet the love of your neighbour.
Let go of all comments you have on another
as it is only the mirror of yourself.
See with the eyes of your heart to fully understand
what is going on in this moment.

Green Tara is here again to whisper her love
into all of your senses on the planet.
Every human being feels the seed of the Lotus
growing inside his or her system.
Avalokitesvara stands by her side as a warrior of Love,
just as you do in times of crises on your planet.
Envelop both their qualities and dive into the calmness
of your energy to blow the breath of Reiki into the air.
This breath will spread its wings and inflame
the beauty there is in the hearts of all.

Be, dear one,
just be in this wonderful moment on earth
and the breath of Reiki will accompany you on your path,
your soul’s journey in the coming times.

Love,
always love.
Always!

© www.whisperingsfromreiki.com 

De adem van Reiki 

Deze tijd op aarde is zo kostbaar.
Het is tegenwoordig moeilijk om de ware diepte en impact te begrijpen
van je bestaan op het oppervlak van deze planeet.
Allen zijn krachtig en uitverkoren,
allen zijn liefdevol en op een missie,
allen diepgaand vriendelijk en teder,
vol mededogen en vergeving.
Laat alle oude patronen en gedrag los,
zodat je het licht in iedereen kunt zien,
zodat je werkelijk de liefde van je naaste ontmoet.
Laat alle opmerkingen los die je op een ander hebt
omdat het alleen de spiegel van jezelf is.
Zie met de ogen van je hart om volledig te begrijpen
wat er op dit moment gebeurt. 

Groene Tara is er weer om haar liefde in te fluisteren
in al je zintuigen op de planeet.
Ieder mens voelt het zaad van de Lotus
groeien in zijn of haar systeem.
Avalokitesvara staat aan haar zijde als een krijger van liefde,
net zoals jullie doen in tijden van crisissen op jullie planeet.
Omhul hun beider kwaliteiten en duik in de kalmte
van je energie om de adem van Reiki in de lucht te blazen.
Deze adem zal zijn vleugels spreiden en de schoonheid ontvlammen
die er is in de harten van iedereen. 

Wees, dierbare,
wees gewoon in dit prachtige moment op aarde
en de adem van Reiki zal je op je pad begeleiden,
de reis van je ziel in de komende tijd. 

Liefde,
altijd liefde.
Altijd! 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This