Thank you so much to meditate with us last night. We felt the strength of our connection in light and in Reiki. The Earth, the 4th Whispering in 2018 …
Hartelijk bedankt om samen met ons te mediteren gisteren avond. We voelden de kracht en de diepgang van onze verbinding in het licht en in Reiki. De Aarde, de 4de Whispering van 2018 …

THE EARTH

The earth is your guidance
the earth is your mother
the earth is your elder
the earth is your ancestor
the earth is your life
she lights your day
as she carries you on her soil
to your golden path.

We lead you to the day
the day of hopes and dreams
the day you look her gently in the eyes.

Make it happen
resonate with her dream
a unity with mankind
a unity with source
an evolution in eternity
where we can no longer
cross the line of reverence.

Now you feel
the pain of her body
in your Reiki hands.

Heal her
cherish her
align with her.

She lights up your time in this life.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

DE AARDE

 De aarde is jouw leiding
de aarde is je moeder
de aarde is je oudere
de aarde is je voorouder
de aarde is jouw leven
ze verlicht je dag
terwijl ze je op haar grond draagt
naar jouw gouden pad.

 Wij brengen je naar de dag
de dag van hoop en dromen
de dag dat je haar zachtjes in de ogen kijkt.

 Zorg dat het lukt
resoneer met haar droom
eenheid met de mensheid
eenheid met de bron
evolutie in de eeuwigheid
waar we niet langer
de lijn van eerbied overschrijden.

 Nu voel je
de pijn van haar lichaam
in je Reiki-handen.

 Genees haar
koester haar
kom in lijn met haar.

 Ze verlicht jouw tijd in dit leven.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This