Thank you for the love and Reiki on September 8, our 101st Circle. It was very loving compasionate. The Fenix with wings of peace was the Whispering that came through.

THE FENIX WITH WINGS OF PEACE

This is the dawn of a new era.
Together we create a better place
beyond duality and lower intentions.
We need your courage to hold on,
to not let go our true emotion of Love,
to not react.
Let’s respond with compassion in our heart.
Let’s forgive what needs to be forgiven.
Always forgiving, reconciliation, embracing.
The new era will arise from the ashes.
You are all the Fenix that will spread
its wings of peace and shelter.
Fire burns its way through duality,
water fluidly leads you beyond
the last obstacle to reach your soul.
The air in our blue heaven feeds you
with oxygen from our home.
The earth will resurrect and protect you
with her renewed atmosphere.
You are safe deep in the shelter of your soul.
Leave the soil of fantasy
and enter the dream world,
the real world in the realm of the ancestors.
The embrace of their love
rejuvenates and nourishes you.
Take a rest in their arms
and breathe the touch of love.
Deepen your strength,
train your skills and keep sending,
keep on reaching us,
keep on the Service to save the earth.
Your work,
your effort with the renewal in the Stars.
Bath in the love of all.

© www.whisperingsfromreiki.com

DE FENIKS MET VLEUGELS VAN VREDE 

Dit is het begin van een nieuw tijdperk.
Samen creëren we een betere plek
voorbij dualiteit en lagere bedoelingen.
We hebben je moed nodig
om vol te houden,
om onze ware emotie van liefde niet los te laten,
om niet te reageren.
Laten we met mededogen in ons hart reageren.
Laten we vergeven wat vergeven moet worden.
Altijd vergeven, verzoening, omhelzen.
Het nieuwe tijdperk zal uit de as verrijzen.
Jullie zijn allemaal de Fenix die zich zal verspreiden
met vleugels van vrede en bescherming.
Vuur brandt zich een weg door dualiteit,
water leidt je vloeiend voorbij
het laatste obstakel om je ziel te bereiken.
De lucht in onze blauwe hemel voedt je
met zuurstof van thuis.
De aarde zal herrijzen en je beschermen
met haar vernieuwde atmosfeer.
Je bent veilig diep in de beschutting van je ziel.
Verlaat de bodem van fantasie
en betreed de droomwereld,
de echte wereld in het rijk van de voorouders.
De omhelzing van hun liefde
verjongt en voedt je.
Rust even uit in hun armen
en adem de aanraking van liefde in.
Verdiep je kracht,
train je vaardigheden en blijf sturen,
blijf ons bereiken,
blijf dienstbaar om de aarde te redden.
Jouw werk,
jouw inspanning met de vernieuwing in de sterren.
Baad in de liefde van iedereen. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This