The love in our children, the future of the earth, as a 2nd Whispering in January …
De liefde in onze kinderen, de toekomst van de aarde, de 2de Whispering van eind januari …

THE FUTURE OF THE EARTH

May we have the necessary experiences
for the evolution
of our soul and humanity.

May all of our experiences be a contribution
to uplift the evolution of this planet
as a living thing in the Universe.

May this planet benefit
from our loving experiences
in the evolution of mankind.

May all the children
feel the warmth of your Reiki
hands around them.

May the spirit of Love
contribute in their evolution
to become the future of the earth.

The planet is in need of bright loving children
who contribute their love and humanity
to the evolution of it all.

May the power of your hands together now
be a step forward in our circle of Love.
Thank you all for the love in this world.

© www.whisperingsfromreiki.com

DE TOEKOMST VAN DE AARDE

 Moge we de nodige ervaringen opdoen
voor de evolutie
van onze ziel en de mensheid.

 Moge al onze ervaringen een bijdrage zijn
om de evolutie van deze planeet als levend wezen
in het universum te verbeteren.

 Moge onze planeet genieten
van onze liefdevolle ervaringen
in de evolutie van de mensheid. 

Moge alle kinderen
de warmte van je Reiki
handen om hen heen voelen.

Moge de geest van liefde
bijdragen in hun evolutie
om de toekomst van de aarde te worden.

 De planeet heeft behoefte aan liefdevolle kinderen
die hun liefde en menselijkheid bijdragen
aan de evolutie van dit alles.

 Moge de kracht van uw handen nu samen
een stap voorwaarts zijn in onze cirkel van liefde.
Bedankt allemaal voor de liefde in deze wereld.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This