Thank you for sending light and Reiki together. Following Whispering came through: The Key.
Dankjewel om samen licht en Reiki te sturen naar de verschillende topics. Volgende Whispering kwam door: De sleutel.

 

The Key

Do you feel the freedom within this moment,
the ease to revere the higher good of all?
Do you feel the gratefulness in this higher emotion,
the need to explore it in the quietness?
The fallen truth as the fallen Angel,
as you rest by the hara fire.
The fallen wisdom as the higher truth
to explore on earth.
The Kingdom and Queendom of our fathers and mothers
are open to you all.
Fallen or not fallen,
sacred or not,
hidden or not,
open or closed.
To our father and mother we are all the same,
to our higher holy spirit we are all the same,
to our lovely soul we are all the same.
Do not neglect this inner wisdom touching you
in the necessary doses you can handle on earth.
Dearest messenger of the An-Cient,
our Raven sends you this message
from the deepest level of your soul,
the tone of the Angels.
Let us touch your soul to enter
the Kingdom and Queendom
of our Father & Mother of Love.
Feed each other with the nourishment
of the lost realm of love.
Feed each other with the sweet grapes
of our trees.
Feed each other from this channel of Love.
A trivial message with a load of energy
from our stardom in Heaven,
the key to open up
and release old words and wounds.
The key to deliver freedom from your heart.
The key to a life in the full Joy of the soul.
to enter Home.

© www.whisperingsfromreiki.com

De Sleutel 

Voel je de vrijheid in dit moment,
het gemak om het hogere goed van alles te vereren?
Voel je de dankbaarheid in deze hogere emotie,
de behoefte om het in de rust te verkennen?
De gevallen waarheid als de gevallen engel,
terwijl je uitrust bij het hara-vuur.
De gevallen wijsheid als de hogere waarheid
om op aarde te verkennen.
Het koninkrijk van onze vaders en moeders
staat voor jullie allen open.
Gevallen of niet gevallen,
heilig of niet,
verborgen of niet,
geopend of gesloten.
Voor onze vader en moeder zijn we allemaal hetzelfde,
voor onze hogere heilige geest zijn we allemaal hetzelfde,
voor onze lieve ziel zijn we allemaal hetzelfde.
Negeer deze innerlijke wijsheid niet,
die jou aanraakt in de dosis die je op aarde aankunt.
Beste boodschapper van de An-Cient,
onze Raaf stuurt je dit bericht
vanuit het diepste niveau van je ziel,
de toon van de engelen.
Laat ons je ziel aanraken om binnen te komen
in het Koninkrijk van onze Vader & Moeder van Liefde.
Voed elkaar met de voeding
van het verloren rijk van de liefde.
Voed elkaar met de zoete druiven
van onze bomen.
Voed elkaar vanuit dit kanaal van Liefde.
Een triviale boodschap met een lading energie
vanuit ons sterrendom in de hemel,
de sleutel om oude woorden en wonden
te openen en los te laten.
De sleutel tot vrijheid vanuit je hart.
De sleutel tot een leven in de volle Vreugde van de ziel.
De sleutel om naar huis te gaan. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This