The love you are

Life on Earth is so rich of experiences, sensations,

feelings and emotions, awareness.

All in favor of growth and consciousness.

Let us light this moment for you

with extra love from our plains,

with extra energy from our dimensions,

with extra strength for the hard times on your planet.

Close your eyes and breathe in the Reiki

that envelopes you as a flow of life,

a flow of growth, the flow of compassion

in just being one with yourself,

with us, with all there is.

Breathe in and out and be

the love you are,

the love there is.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

De liefde die jij bent 

Het leven op aarde is zo rijk aan ervaringen, sensaties,

gevoelens en emoties, bewustzijn.

Allemaal ten gunste van groei.

Laat ons dit moment voor u verlichten

met extra liefde uit onze vlakten,

met extra energie uit onze dimensies,

met extra kracht voor de moeilijke tijden op jullie planeet.

Sluit je ogen en adem de Reiki in

die je omhult als een levensstroom,

een stroom van groei,

de stroom van mededogen

door één te zijn met jezelf,

met ons, met alles wat er is.

Adem in en uit en wees

de liefde die je bent,

de liefde die er is. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This