Dear all, thank you so much for our last circle of 2022. It was intens, beautiful, loving and tender. Here the Whispering: The New Love.
Beste allemaal, dankjewel voor onze laatse cirkel van 2022. Ht was intens, mooi, liefdevol and teder. Hier de Whispering: De Nieuwe Liefde.

The New Love 

We are here dear ones, and form a circle
around you and the world,
a circle of Light that enables you all
to feel the Love there is,
as it were only for an earthly second.
Everyone on earth, 8 billion already,
has felt in their hearts this moment
of complete oneness
that is to be reached during evolution.
Consider this as a gift of evolution
to experience in the depth of your soul
only to be revealed after an enormous shift of consciousness.
We took you all on a stage higher
in full awareness of the love there is,
the New Love we are preparing for such a long time now.
As Reiki flows right now,
there is this connection to higher source,
to heavenly experience,
to surrender to the evolution of the heart.
Here it is,
now,
in all its depth,
the New Love entering your crown.
Today.
Just close your eyes
and breath the New Love in.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

De Nieuwe liefde 

We zijn hier, dierbaren,
en vormen een cirkel
om jou en de wereld heen,
een cirkel van Licht die jullie allemaal in staat stelt
om de liefde die er is te voelen,
als ware het slechts voor een aardse seconde.
Iedereen op aarde, al 8 miljard,
heeft dit moment van volledige eenheid
dat moet worden bereikt tijdens de evolutie
nu in zijn hart gevoeld.
Beschouw dit als een geschenk van evolutie
ervaren in het diepst van je ziel
dat pas kan worden onthuld
na een enorme verschuiving van bewustzijn.
We namen jullie allemaal mee naar een hoger niveau
in het volle bewustzijn van de liefde die er is,
de Nieuwe Liefde die we nu al zo lang aan het voorbereiden zijn.
Terwijl Reiki nu stroomt,
is er verbinding naar hemelse ervaring
met een hogere bron,

om zich over te geven aan de evolutie van het hart.
Hier is het,
nu,
in al zijn diepte,
de Nieuwe Liefde die je kruin binnenkomt.
Vandaag.
Sluit gewoon je ogen
en adem deze Nieuwe Liefde in. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This