THE PATH OF COMPASSION

The delta tone in your heart resonates
with the delta tone around you,
the tone of the shaman,
the tone of our ancestors.

The peace in your heart resonates
with the Ohm sound of the earth,
the tone of the moment,
an everlasting frequency of peace and silence.

Listen to the tone of Reiki.
Listen in the silence of your heart.
Listen with ear of this moment and hear
what Reiki whispers to you right now.

Walk your path of freedom.
Walk your path in service.
Speak with the tongue of your inner guide
who listens carefully
to what the ego has to say.

Embrace your ego
with the tone of your inner guide
and forgive yourself and everyone around you.
Let the compassion in your heart rule
and the ego will be healed and loved
as a new born baby ready for his path,
his walk on the planet.

Let us take care and heal ourselves
so we can take cars and heal the people around us,
so we can take care and heal the world.

Walk the path of your inner guide,
the path of joy and love and freedom.

Will you join me on this path of compassion?

© www.whisperingsfromreiki.com

 

DE PAD VAN MEDEDOGEN

De deltatoon van je hart resoneert
met de deltatoon om je heen,
de toon van de sjamaan,
de toon van onze voorouders.
De vrede in je hart resoneert
met de Ohm-klank van de aarde,
de toon van het moment,
een eeuwige frequentie van vrede en stilte.
Luister naar de toon van Reiki.
Luister in de stilte van je hart.
Luister met het oor van het moment en hoor
wat Reiki je nu influistert.
Bewandel het pad van vrijheid.
Bewandel je pad te dienste.
Spreek met de tong van je innerlijke gids
die goed luistert
naar wat het ego te zeggen heeft.
Omarm je ego
met de toon van je innerlijke gids
en vergeef jezelf en iedereen om je heen.
Laat de compassie in je hart regeren
en het ego zal worden genezen en geliefd
als een pasgeboren baby die klaar is voor zijn pad,
zijn wandeling op de planeet.
Laten we ons verzorgen en genezen
zodat we de mensen om ons heen kunnen verzorgen en genezen,
zodat we de wereld kunnen verzorgen en genezen.
Loop het pad van je innerlijke gids,
het pad van vreugde en liefde en vrijheid.

Wil je me vergezellen op dit pad van mededogen?

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This