Thank you all for tuning in together and for experiencing the Whispering that came through. Thank you all for sending light and Reiki to the different topics. Bedankt om samen af te stemmen en de Whispering die doorkwam te ervaren. Bedankt om  licht en Reiki naar de verschillende thema’s te sturen.

The simplicity of it all 

We embrace whatever is present in your system,
always a system of love,
never to be denied.
You are what you are,
what your birthright brought you,
what accompanies you from the home you belong to.
Do you know where you come from?
Do you recall some memories,
thoughts and sensations from home?
Do you recall the loving family that wave you out
on the day of your birth on earth?
Some do, some don’t.
Some see, some hear,
some sense the longing,
some know.
And always when you return to Reiki,
to your birthright, to the love there is
we all get to recall who we are,
what we need to do here,
what our goal or mission is.
Always when you return to the depth of Reiki
and enter the deepest core of the soul,
your energy system, your light being,
then you know, you see, you hear, you sense,
then you recall ‘you are’,
you are the love that is.
Nothing more, nothing less.
A Universal law of being
in the simplicity of it all.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

De eenvoud van alles 

We omarmen alles wat aanwezig is in je systeem,
altijd een systeem van liefde,
nooit te ontkennen.
Je bent wat je bent,
wat je geboorterecht je heeft gebracht,
wat je vergezelt vanuit het huis waartoe je behoort.
Weet je waar je vandaan komt?
Herinner je je enkele herinneringen,
gedachten en sensaties van thuis?
Herinner je je de liefhebbende familie die je uitzwaaide
op de dag van je geboorte op aarde?
Sommige wel, andere niet.
Sommigen zien, sommigen horen,
sommigen voelen het verlangen,
sommigen weten het.
En altijd als je terugkeert naar Reiki,
naar je geboorterecht, naar de liefde die er is
dan kunnen we ons allemaal herinneren wie we zijn,
wat we hier moeten doen,
wat ons doel of onze missie is.
Altijd als je terugkeert naar de diepte van Reiki
en de diepste kern van je ziel binnengaat,
je energiesysteem, je lichtwezen,
dan weet je, zie je, hoor je, voel je,
dan herinner je je dat ‘je bent’,
jij bent de liefde die is.
Niets meer niets minder.
Een universele wet van zijn
in de eenvoud van alles. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This