Thank you all for tuning in together and for experiencing the Whispering that came through: The song of the wind. Thank you all for sending light and Reiki to the different topics.
Bedankt om samen af te stemmen en de Whispering die doorkwam te ervaren: Het lied van de wind. Bedankt voor het sturen van licht en Reiki naar de verschillende topics.

The song of the wind 

The song of the wind is giving you tears from home.
The wind in your hair gives you
the love of the Stars.
Never reach out for more of that song.
Always reach out for that song of love.

The way of your heart is the way you treat people.
The way of your mission is a decision of long ago.
Every mission is covered with the song of the wind,
the energy of the air on this planet of Love.

Go, dear one, on this true homecoming mission.
Every mission right now is a mission about the truth,
the truth in the hearts of all on Earth.
Whatever happens there, know,
you just have to listen for the song of the wind,
the wind in your hair,
that is whispering you the Love from home.

© www.whisperingsfromreiki.com

Het liefde van de wind 

Het lied van de wind bezorgt je tranen van thuis.
De wind in je haren geeft je
de liefde van de sterren.
Reik nooit uit naar meer van dit lied.
Reik altijd uit naar dat lied van liefde. 

De weg van je hart is de manier waarop jij mensen behandelt.
De weg van je missie is een beslissing van lang geleden.
Elke missie is bedekt met het lied van de wind,
de energie van de lucht op deze planeet van Liefde. 

Ga, lieverd, op deze ware thuiskomstmissie.
Elke missie momenteel is een missie van de waarheid,
de waarheid in de harten van iedereen op aarde.
Wat daar ook gebeurt, weet,
je hoeft alleen maar te luisteren naar het lied van de wind,
de wind door je haren,
die je de Liefde van thuis influistert. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This