The time is yours

Dear Guardians of the earth, guardians of life,
dreamers of a lifetime of Joy and service,
healers all around the globe,
messengers of our words…

This time is so precious for all of us, for you there
and we behind the veils of deep Love from Home,
all one in this moment and in all there is.

Dear ones on the planet,
open yourself for the new goal of Love,
the goal of ancient times renewed
in a new vow of truth and forthcoming peace.
This healing circle of pure gold, of pure love from home,
of pure crystal clear Reiki will no longer serve
the intention once set to manifest.
New goals and intentions are here to download and realise,
a new manifestation of peace from the Stars.

Cover yourself with the Golden Star seeds from Home,
the cape of Mary, the wings of Gabriel and fly home
in your sleep to renew your cells and to multiply,
yes even multiply, the love you already spread.
It is not even close to what you can hold and radiate down there.
The time is yours, dear child of love.
Be blessed.
You are pure love, pure essence.
You are that.
You are that.
We trust this unfolding journey on the planet.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Het is jouw tijd 

Beste hoeders van de aarde, hoeders van het leven,
dromers van een leven vol vreugde en dienstbaarheid,
helers over de hele wereld,
boodschappers van onze woorden… 

Deze tijd is zo kostbaar voor ons allemaal, voor jou daar
en wij achter de sluiers van diepe Liefde van Thuis,
allemaal één op dit moment en in alles wat er is. 

Dierbaren op de planeet,
open jezelf voor het nieuwe doel van Liefde,
het doel van de oudheid vernieuwd
in een nieuwe gelofte van waarheid en komende vrede.
Deze helende cirkel van puur goud, van pure liefde van thuis,
van puur kristalheldere Reiki zal niet langer de intentie dienen
die ooit was ingesteld om zich te manifesteren.
Nieuwe doelen en intenties zijn hier om te downloaden en te realiseren,
een nieuwe manifestatie van vrede van de sterren. 

Omhul jezelf met de gouden Sterre zaden van Thuis,
de cape van Maria, de vleugels van Gabriël en vlieg naar huis
in je slaap om je cellen te vernieuwen en te vermenigvuldigen,
ja zelfs de liefde te vermenigvuldigen die je al verspreidt.
Je kunt je nauwelijks voorstellen daar beneden
hoeveel liefde je kunt vasthouden en uitstralen.
De tijd is van jou, lief kind van liefde.
Wees gezegend.
Je bent pure liefde, pure essentie.
Jij bent dat.
Jij bent dat.
We vertrouwen op de zich ontvouwende reis op de planeet. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This