THE TIME OF THE CONDOR

As you all come closer to your goal,
to the core and the center
of your mission on earth,
your energy becomes softer and lighter,
more and more capable
to make differences on a larger scale.
Perseverance in your effort
will be rewarded, always,
trust in the Universe,
in your hands,
and the outcome will reveal itself.
Take care of the condition of your heart,
purify yourself,
clear yourself of burdens,
negative patterns or emotions,
limiting thoughts or memories of the long gone past.
Purify your path and your motives
in this time of Spring
and deepen your practice,
the path of the heart,
the way to inner depth,
the return to your soul.
There are all the answers
ready to unravel in the silence of the moment.

It is the time of the condor,
look at the sky and feel his silent flight
when he touches your heart
with his purifying feathers.
Let his wings take you to places
of old answers and truth of new visions
to heal yourself and the earth.
May his wisdom bless you.
Show him the shaman in you,
the healer in you, the earth keeper in you.
His wings and your hands.
His sight and your voice.
His wisdom and your perseverance.
Together we can heal the earth.
Our youngsters show us the way to the action.

© www.whisperingsfromreiki.com

DE TIJD VAN DE CONDOR

Omdat je dichter bij je doel komt,
bij de kern en het centrum
van je missie op aarde,
wordt je energie zachter en lichter,
steeds beter in staat
om op grotere schaal het verschil te maken.
Doorzettingsvermogen in je inspanningen
zal worden beloond, altijd,
vertrouw in het universum,
in jouw handen,
en de uitkomst zal zichzelf onthullen.
Zorg voor de conditie van je hart,
zuiver jezelf,
maak je vrij van lasten,
negatieve patronen of emoties,
beperkende gedachten of herinneringen
aan een lang vervlogen verleden.
Zuiver je pad en je motieven
in deze tijd van de lente
en verdiep je in je beoefening,
het pad van het hart,
de weg naar innerlijke diepte,
de terugkeer naar je ziel.
Daar zijn alle antwoorden
klaar om te ontrafelen
in de stilte van het moment. 

Het is de tijd van de condor,
kijk naar de lucht en voel zijn stille vlucht
wanneer hij je hart aanraakt
met zijn zuiverende veren.
Laat zijn vleugels je naar plaatsen brengen
van oude antwoorden en de waarheid van nieuwe visies
om jezelf en de aarde te helen.
Moge zijn wijsheid jou zegenen.
Toon hem de sjamaan in jou,
de genezer in jou, de hoeder van aarde in jou.
Zijn vleugels en jouw handen.
Zijn zicht en jouw stem.
Zijn wijsheid en jouw doorzettingsvermogen.
Samen kunnen we de aarde helen.
Onze jongeren tonen ons de weg naar de actie.

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This