The voice of light

Beings of light on the surface of the earth,
listen to our tone of Home.
Listen carefully to the whisperings of your soul.
Listen with closed eyes to the voice
of your future here on the planet
and in the frequencies of our realms and spheres.
Do you hear our voices in your dreams?
Do you hear the voice of your soul,
your unique voice of light,
the words of your heart,
the language of your being and your light family?
Do your hear our story,
the story of the light,
the values of the realms of home?

Let this voice of light touch your physical being
in this body as a human being,
knowing that you are a light being
in a vehicle on earth,
knowing that your ancestors of light carry on
the story of the Stars.
Knowing, dear ones in your human body,
that you are one with us and
that all is well as it is.

We hold one another in our evolution in the light.
We caress you, nourish you,
hold you and all your circles in the one light of your being
as it is the one light there is.
Dream your voice of light into being
and the planet will change it’s energy
into a future of light.
We need all of us and all there is,
every unique voice
to evolve in this song of light.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

De stem van licht 

Lichtwezens op de aarde,
luister naar onze toon van Thuis.
Luister goed naar de influisteringen van je ziel.
Luister met gesloten ogen naar de stem
van je toekomst hier op de planeet
en in de frequenties van onze rijken en sferen.
Hoor je onze stemmen in je dromen?
Hoor je de stem van je ziel,
jouw unieke stem van licht,
de woorden van je hart,
de taal van je wezen en je lichtfamilie?
Hoor je ons verhaal,
het verhaal van het licht,
de waarden van de rijken van thuis?

Laat deze stem van licht je fysieke wezen aanraken
in dit lichaam als mens,
wetende dat je een lichtwezen bent
in een voertuig op aarde,
wetende dat je voorouders van licht
het verhaal van de sterren verder dragen.
Wetend, dierbaren in jullie menselijk lichaam,
dat je één bent met ons en
dat alles goed is zoals het is.

We houden elkaar in onze evolutie in het licht.
We strelen je, voeden je,
houden jou en al je cirkels vast in het ene licht van je wezen
omdat het het enige licht is dat er is.
Droom je stem van licht tot bestaan
en de planeet zal zijn energie veranderen
in een toekomst van licht.
We hebben ons allemaal nodig en alles wat er is,
elke unieke stem
om in dit lied van licht te evolueren.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This