Timeless ocean of existence was the Whispering of February 11. The air and the atmosphere was filled with your Reiki and your Love. Thanks you for that.
Tijdeloze oceaan van het bestaan was de Whispering van 11 februari. De lucht en de atmosfeer wad gevuld met Reiki & Liefde. Bedankt daarvoor.

Timeless ocean of existence

Love, only love,
is the essence,
the only thing that counts.

Listen to the sound of the silence,
a new sound every time you really listen.
Hear our voices in the sky,
our message in the sound,
our words reflected on your mind.

You are all sacred beings on a mission.
Whatever arises on your earthly path
is temporary, a moment,
sometimes a burden,
but know that it is only a second
in the timeless ocean of existence.

Live as such, as a multidimensional being
that masters time and space.
Send Reiki & Love to the past and the future
and the outcome of actions
will be filled with your eternal love,
always love.

© www.whisperingsfromreiki.com

Tijdloze oceaan van het bestaan 

Liefde, alleen liefde,
is de essentie,
het enige dat telt. 

Luister naar het geluid van de stilte,
een nieuw geluid elke keer
wanneer je echt luistert.
Hoor onze stemmen in de lucht,
onze boodschap in het geluid,
onze woorden weerspiegeld in je geest. 

Jullie zijn allemaal heilige wezens op een missie.
Wat er ook op je aardse pad ontstaat
is tijdelijk, een moment,
soms een last,
maar weet dat het maar een seconde is
in de tijdloze oceaan van het bestaan. 

Leef als zodanig, als een multidimensionaal wezen
dat tijd en ruimte beheerst.
Stuur Reiki & Love naar het verleden en de toekomst
en het resultaat van je acties
zal worden gevuld met je eeuwige liefde,
altijd liefde. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This