Transcendence of light and shadow

Envision the darkness for a while,
envision how you encounter the shadow.
From which perspective?
How are you dealing with it?
How do you welcome it?
Envelop it with the love there is?
Where is it situated in your mind’s eye?
And where is the light?
Do you see both?
Can you connect both with the infinity symbol?
How is the response?
Do they meet?
Do they evolve towards something?
What is the result?
How do you see this transcendence?

Let’s breathe for a while
in our wonderful co-creation
between heaven and earth.
We are a wonder’ full team.
Love and light envelop the earth
in all its creation.

© www.whisperingsfromreiki.com

Overstijging van licht en schaduw 

Stel je de duisternis even voor,
stel je voor hoe je de schaduw ontmoet.
Vanuit welk perspectief?
Hoe ga je ermee om?
Hoe verwelkom je het?
Omhul je het met de liefde die er is?
Waar bevindt het zich in je geestesoog?
En waar is het licht?
Zie je ze allebei?
Kun je beide verbinden met het oneindigheidssymbool?
Hoe is de reactie?
Ontmoeten ze elkaar?
Evolueren ze ergens naartoe?
Wat is het resultaat?
Hoe zie jij deze transcendentie? 

Laten we even ademen
in onze prachtige co-creatie
tussen hemel en aarde.
Wij zijn een wondervol team.
Liefde en licht omhullen de aarde
in ‘geheel’ haar schepping. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This